An Experimental Stimulating Milking Machine

An Experimental Stimulating Milking Machine

  IJETT-book-cover  International Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT)          
  
© 2021 by IJETT Journal
Volume-69 Issue-5
Year of Publication : 2021
Authors : P.I. Migulev, S.I. Shchukin, D.A. Abylkassymov
DOI :  10.14445/22315381/IJETT-V69I5P204

How to Cite?

P.I. Migulev, S.I. Shchukin, D.A. Abylkassymov, "An Experimental Stimulating Milking Machine," International Journal of Engineering Trends and Technology, vol. 69, no. 5, pp. 16-24, 2021. Crossref, https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V69I5P204

Abstract
This paper describes machines and equipment to study an experimental stimulating milking machine and compare it with serial milking machines (similar devices), identifying the advantages of this milking machine and its vacuum effect on the animal's teat. The authors propose a method for calculating and substantiating the operation of the teat cup liner and optimizing the process of removing milk from the cows' udder with an experimental stimulating milking machine based on mathematical processing of the data obtained.

Keywords
milking machine, atmospheric and vacuum pressures, oscillograms, milk flow intensity, vacuum load on the animal's teat.

Reference
[1] E. A. Kelpis, and E. A. Matisan, “Issledovanie ustoichivosti soskovoi reziny pri kholodnoi rabote doilnogo stakana” [Investigation of the stability of liner rubber during cold operation of the teat cup], in Trudy latviiskogo NII mekhanizatsii i elektrifikatsii selskogo khozyaistva. Riga, Latvian SSR: Zvaigzne, 3(1970).
[2] N. P. Pronichev, and O. P. Zhestokanov., Sravnitelnye ispytaniya eksperimentalnogo doilnogo apparata s fiziologicheskoi otsenkoi rezhimov ego raboty., [Comparative tests of an experimental milking machine with a physiological assessment of its operating modes], in VIII (1 Vserossiiskii) simpozium po mashinnomu doeniyu selskokhozyaistvennykh zhivotnykh [Abstract of a presentation given at the 8th (1st All-Russian) Symposium on Machine Milking of Farm Animals], Orenburg, Russia, (1995) 38-39.
[3] N. P. Pronichev, O. P. Zhestokanov, and R. Ya. Devina., Eksperimentalnye issledovaniya rezhimov raboty novogo doilnogo apparata” [Experimental studies of the operating modes of the new milking machine], in Nauchnye trudy VIZha. Dubrovitsy, Russia: All-Russian Research Institute of Livestock, (1995) anniversary issue 57, part 1,63.
[4] L. P. Kartashov, Metodicheskii material po raschetu elementov doilnykh apparatov [Methodological material on the calculation of milking machine elements]. Moscow, Russia: Ros. akad. s.-kh. nauk, (2001).
[5] S. I. Shchukin, V. V. Kirsanov, V. N. Legeza, D. A. Abylkasymov, T. N. Shchukina, and A. S. Shchukin, “Stimuliruyushchii doilnyi apparat., [Stimulating milking machine], Patent Rossiiskoi Federatsii 154349 (U 1) (RU) MPK A01J 5/013 [Patent of the Russian Federation 154349 (U 1) (RU) MPK А01J 5/013], submitted on March 14, 2015; published on August 20(2015), Bulletin No. 23.
[6] P. P. Yastrebov, and I. P. Smirnov, Elektrooborudovanie. Elektrotekhnologiya [Electrical equipment. Electrotechnology]. Moscow, Russia: Vysshaya shkola, (1987).
[7] Y. A. Tsoi and S. V. Ryzhov., Tendentsii razvitiya mashinnykh tekhnologii proizvodstva moloka., [Trends in the development of machine technologies for milk production], Tekhnika i oborudovanie dlya sela, 12(2005) 38-41.
[8] S. I. Shchukin, and T. N. Shchukina, Obosnovanie parametrov ispolnitelnykh mekhanizmov doilnogo apparata poparnogo deistviya. Monografiya [Substantiation of the parameters of the actuators of the coupled milking machine. A monograph]. Tver, Russia: AgrosferA, (2008).
[9] R. Manley, Analiz i obrabotka zapisei kolebanii [Waveform analysis]. Moscow, Russia: Mashinostroenie, (1972).